Sreda, 12. september 2018

Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture objavlja razpis za Direktorja zavoda

Solkan, 12.09.2018

 

 

Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture objavlja razpis za

 

Direktorja zavoda

 

Naloge direktorja so opredeljene v statutu zavoda.

Pogoj za nastopitev dveletnega mandata je univerzitetna ali visoka izobrazba oz 1. bolonjska stopnja.

 

Merila, na podlagi katerih bo izbran najprimernejši kandidat, so:

- sposobnost organizacije ter timskega dela in vodenja,

- poznavanje veljavne zakonodaje,

- reference in izkušnje na podobnih zadolžitvah,

- znanje tujih jezikov,

- poznavanje področja mladinske in kulturne ustvarjalnosti,

- lastna vizija delovanja zavoda in Kulturnega centra Mostovna,

- poznavanje dela z osnovnimi računalniškimi in komunikacijskimi orodji.

 

Kandidati naj prijavo z osebno biografijo z dokazili in referencami ter program vizije delovanja zavoda predložijo do 21.09.2018 na naslov Masovna, p.p.1, 5001 Nova Gorica s pripisom "za razpis", ali na e-naslov razpisi@mostovna.com. O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje 7 dni po zaključku razpisa. Izbrani kandidat bo delo nastopil 01.10.2018.

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com