Petek, 03. april 2015

Od soče do Korna vol.3

KULTURNI CENTER MOSTOVNA - RAZPIS "OD SOČE DO KORNA"

Razpis za sodelovanje glasbenih skupin na kompilacijski zgoščenki Od Soče do Korna Vol. 3. 

Zavod neinstitucionalne kulture Masovna letos spet ponuja nove možnosti za mlade glasbenike. Razpisujemo namreč natečaj za vse mlade in morda zapostavljene, neuveljavljene in neuslišane glasbene skupine, katere vabimo, da zgrabijo priložnost in se uvrstijo na kompilacijo Od Soče do Korna Vol. 3.

Poleg glasbene vsebine bo na kompilaciji tudi video in foto material v obliki krajših intervjujev, izvirnih predstavitev glasbenih skupin ter potek nastajanja same zgoščenke.

Namen zgoščenke je predstaviti aktivno delujočo glasbeno sceno v novogoriški in drugih mejnih občinah ter promovirati glasbene skupine po mladinskih centrih in klubih po Sloveniji in v tujini.

Razpis začne veljati 03.04.2015 in traja 30 dni. Prijave s pripisom » Prijava na razpis Od Soče do Korna « pošljite najkasneje do 03.05.2015 (oddane ta dan na pošti) na poštni naslov: Zavod Masovna, p.p. 1, 5000 Nova Gorica ali pa na elektronski naslov booking@mostovna.com

Celotno besedilo razpisa in pogoji sodelovanja so navedani na dnu objave!

Hvala za sodelovanje!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zavod Masovna bo imenoval pet člansko komisijo, ki bo izvedla predizbor in izbor. V kolikor se na razpis prijavi manj kot 20 glasbenih skupin, se predizbor ne izvede. Izbor, ki bo dokončno omogočil uvrstitev na kompilacijo bo izvedla še dodatna tri članska strokovna komisija, ki jo bo imenovala komisija za predizbor. Strokovno komisijo bodo sestavljali priznani glasbenik, glasbeni menedžer ter oblikovalca zvoka (tonski tehnik).

Izbrane skupine bodo posnele avdio/video material s pomočjo kvalificiranih tehnikov v MMC Mostovna. Skupina si bo lahko na svoje stroške priskrbela tudi dodatnega producenta. Vse ostale stroške snemanja in izdaje krije založnik zgoščenke. Na zgoščenko se bo uvrstilo najmanj 8 in največ 12 glasbenih skupin. Zgoščenka bo natisnjena v nakladi 500 do 1000 izvodov. Vsak posameznik v glasbeni skupini bo prejel po en izvod, sodelujoče glasbene skupine pa bodo prejele 10 izvodov za lastne promocijske in druge namene. Uradna predstavitev zgoščenke bo na otvoritvi nove sezone Kulturnega centra Mostovna predvidoma v oktobru 2015.
Z izbranimi skupinami bo sklenjena pogodba o sodelovanju, v kateri bodo določene medsebojne obveznosti. 

Če se želite prijaviti na razpis morate zadostiti naslednjim pogojem:
- Glasbena skupina mora delovati na območju občin Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.
- Večina članov skupine mora biti mlajših od 30 let.
- Izvajana glasba tako v predloženih posnetkih kot na nastopih, ki bodo organizirani v okviru projekta Od soče do Korna mora biti AVTORSKA!
- zagotoviti morate vsaj polurni program za nastop v živo (za potrebe predstavitve kompilacije in ostalih morebitnih nastopov v sklopu projekta Od Soče do Korna)

Merila na podlagi katerih bo komisija odločala o izboru:
- Stopnja aktivnosti glasbene skupine (koncertiranje).
- Inovativnost avtorske glasbe in kvaliteta izvedbe.
- Usposobljenost za snemanje v studiu.
- Sodelovanje na prejšnji kompilaciji ni prioritetno vrednoteno. 

K prijavi na razpis obvezno priložite: 

- Osnovne podatke o skupini 

a) kontaktno osebo skupine (Ime in priimek, e-pošto in telefonsko številko)
b) podatki o članih (priimek in ime, datum rojstva, stalno bivališče, vloga v skupini)
c) podatki o glasbeni skupini (poštni naslov, spletni naslov, myspace, facebook,…)
d) kratek opis skupine (zgodovina, reference, okviren seznam dosedanjih nastopov)
- Demo posnetek vsaj treh avtorskih skladb. Posnetki so lahko tudi iz vaj ali nastopov v živo. Izpostavite skladbo namenjeno za kompilacijo. Navedite vir, vkolikor so skladbe naložene na spletnih straneh.

Na zgoščenki lahko priložite še:
- 3 fotografije (v jpg oz.gif ali pdf formatu na zgoščenki, za promocijske namene), ki so lahko naložene tudi na spletnih straneh (navedite vir).
- video gradivo (v kolikor obstaja), ki je lahko naloženo tudi na spletnih straneh (navedite vir)

 Glasbene skupine, ki bodo povabljene k sodelovanju, bodo o tem obveščene po pošti v roku štirinajstih dni po končanem razpisnem postopku.

Razpis začne veljati 03.04.2015. in traja 30 dni. Prijave s pripisom » Prijava na razpis Od Soče do Korna « pošljite najkasneje do 03.05.2015 (oddane ta dan na pošti) na poštni naslov: Zavod Masovna, p.p. 1, 5000 Nova Gorica ali pa na elektronski naslov booking@mostovna.com.

 Vse potrebne informacije dobite tudi na spletni strani www.mostovna.com in na e-mailu: booking@mostovna.com

Vabljeni k sodelovanju!

 

                                                                                 Edvin Pozderović,

                                                                              Koordinator projekta

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com